Home / Advertisement / WULI VDO Contest 2018: Life in Walailak University

WULI VDO Contest 2018: Life in Walailak University

 

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาทุกชั้นปีร่วมประกวดวิดีโอประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “Life in Walailak University” โดย…

 1. ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้อง…
  • ถ่ายคลิปวิดีโอแนะนำสถานที่ต่างๆ และ/หรือการใช้บริการ หรือติดต่อหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
  • สอดแทรกเนื้อหาการสอนศัพท์ภาษาอังกฤษให้ตรงกับหัวข้อที่กำหนด
  • ใส่คำบรรยายภาษาไทย (Subtitle) ในวิดีโอ
  • ใส่โลโก้ WULI ที่มุมล่างขวาตลอดความยาวของวิดีโอ (ดาวน์โหลดโลโก้ WULI ได้ที่นี่)
 2. ทีมผู้แข่งขันสามารถออกแบบการนำเสนอคลิปวีดีโอได้ด้วยตนเอง เช่น เชิงรายการนำเที่ยว เชิงบทบาทสมมติ ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีความยาวประมาณ 5 นาที
 3. ผู้แข่งขันทุกคนในทีมจะต้องปรากฏอยู่ในคลิปวีดีโอและแสดงความสามารถในการใช้ภาอังกฤษ (ผู้เข้าแข่งขันที่ปรากฏอยู่ในคลิปวีดีโอที่ชนะเลิศ 2 ทีมแรกเท่านั้นที่มีสิทธิ์เดินทางไปทัศนศึกษา)
 4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องถ่ายทำคลิปวีดีโอตามโจทย์ที่ได้รับเท่านั้น (นัดจับฉลากแบ่งหัวข้อภายหลัง)

 

กฎกติกาการส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวด

WULI VDO Contest 2018 Application Form
 1. ผู้แข่งขันต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไม่จำกัดชั้นปีและสาขา
 2. ประกวดเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 4 คน คละสาขาวิชาและชั้นปีได้ ลงชื่อสมัครได้ที่นี่
 3. ผู้แข่งขันไม่สามารถอยู่ทีมซ้อนกันได้
 4. ผู้แข่งขันต้องอัพโหลดคลิปวีดีโอขึ้นบน Youtube
 5. โพสต์บน Facebook Page “WULI พร้อม #lifeinWU พิมพ์ชื่อสมาชิกในทีมและชื่อวีดีโอ
 6. สถาบันภาษา และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีสิทธิเผยแพร่คลิปวิดีโอทุกชิ้นที่เข้าร่วมการแข่งขัน
 7. คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน ตามรายละเอียดในเกณฑ์การให้คะแนนวิดีโอโครงการ WULI VDO Contest 2018 ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 75% จึงถือว่าผ่านการแข่งขันและมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

 

กำหนดเวลา

 • หมดเขตรับสมัคร: 28 ก.พ. 256
 • หมดเขตส่งวิดิโอ: 25 มี.ค. 2561
 • เดินทางไปทัศนศึกษาที่ปีนัง: 1-4 มิ.ย. 2561

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page “WULI

Facebook Comments