WU Land of Glory

Sunflowers fields in WU

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญพี่น้องอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง ชมความสวยงามของดอกทานตะวันที่ส่องประกายเหลืองอร่ามบนเนื้อที่กว่า 80 ไร่ สมกับเป็นดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์ WU Land of Glory ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์ WU Land of Glory

ทุ่งทานตะวันประชันดอกอร่ามเหลือง
หมายประเทืองวลัยลักษณ์ให้เฉิดฉาย
มนต์เสน่ห์จรัสแสงเปล่งประกายสาธยายแทนคำพูดหมื่นล้านคำ
วลัยลักษณ์ดินแดนความรุ่งโรจน์
ประชาโจษเซ็งแซ่ว่าเลิศล้ำ
ทานตะวันชันดอกเหมือนตอกย้ำ
ว่างามขำเลิศวิไลในแผ่นดิน
ภูเขาหลวงเป็นฉากหลังในยามเช้า
ฟ้าสกาววิหคร้องให้ยลยิน
สายลมเย็นพัดผ่านดั่งเสียงพิณ
เหล่าองค์อินทร์ประสานเสียงประสาทพร
วลัยลักษณ์วันนี้งามยิ่งนัก
ผู้รู้รักฝันใฝ่ใคร่มาสอน
ผู้เรียนเก่งแกล้วกล้าเข้ามาวอน
เกียรติ์ขจรแผ่ไปทั่วแผ่นดิน
ทานตะวันล้านดอกชันตะวัน
บอกว่ามั่นคงแน่ดังแผ่นหิน
จะยืนหยัดสู่เป้าหมายเป็นเอกอินทร์
โฉมยุพิณวลัยลักษณ์รักเธอชั่วนิรันดร์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ประพันธ์

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required