• WULI VDO Contest 2018: Life in Walailak University

      ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาทุกชั้นปีร่วมประกวดวิดีโอประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “Life in Walailak University” โดย… ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้อง… ถ่ายคลิปวิดีโอแนะนำสถานที่ต่างๆ และ/หรือการใช้บริการ หรือติดต่อหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สอดแทรกเนื้อหาการสอนศัพท์ภาษาอังกฤษให้ตรงกับหัวข้อที่กำหนด …

    Read More »
  • Meet our awesome GAEP!